Aktuelt

Aktuelt

I Brovst Rideklub går vi meget op i at være en aktiv klub, der afholder arrangementer og stævner. 

Hold dig orientere om arrangementer på vores Facebook.

Referat generalforsamling d. 26.02.2024

Fremmødte: 30 medlemmer


Brovst Rideklub

Dirigent: Jens Jørgensen - Stemmetæller: Charlotte Knudsen & Rikke Juul

Formandens beretning er vedlagt regnskabet og bliver sendt ud med referat.

Bestyrelsen mødes en gang om måneden med fokus på aktiviteter til at forbedre økonomien. Tak til alle undervisere, som hjælper i klubben. Nye tiltag i det forgangne år, sommerskole i sommerferien, hygge og hestesnak. Mini ridelejr i efterårsferien i Funcenter Løkken. Kæpheste stævner er gode for økonomien og der planlægges at fortsætte med kæphestestævnerne. Sponsorater har givet ekstra boost til ridelejen og senere til hjælper fest. Der er blevet sagt farvel til staldarbejder Emil pga. en skade i benet.

Bestyrelse har fokus på at få vedligeholdt bygningerne i samarbejde med hestesportscenteret som ejer faciliteterne. Der arbejdes på en multibane på den gamle springbane. 

Der er blevet afprøvet nye løsninger for bortskaffelse af mødding, der er valget faldet på en løsning med Vesthimmerlands biogasanlæg.

Der er blevet renoveret i sadelrum. Kæmpe tak til alle de frivillige i Brovst Rideklub. Beretningen er godkendt. 

Regnskab ved kasser Christian Rasmussen.

Kasseren fortæller at der i regnskabet ikke kan afstemmes aktiver og passiver pga. problemer med regnskabssystemet Conventus. 

Der stilles et forslag om, at Conventus skiftes ud med et regnskabsprogram, hvor der er større support muligheder. I denne forbindelse startes der forfra på bogføring januar og februar 2024.


Behandling af indkomne forslag

2 nye tilføjelser til klubbens vedtægter er vedtaget. Ændringsforslagene var på på indkaldelsen i generalforsamlingen.   


Valg til bestyrelse og revision

Træder ud af bestyrelsen: Jill Hermansen, Louise Aggerholm Thomsen (suppleant indtrådt for Jørgen ).


Valgt til bestyrelsen med stemmer: 

Jeanet Madsen 29

Diana Løkke 20

Laura Dybdahl 20

Pernille Lausten: 19-suppleant


Valgt til suppleant: Pernille og Jill


Valg af intern revisor & bilagskontrollant: Anette Bundgaard – Majbritt Schiønning


Øvrige bemærkninger:

Årets klubmedlem. Kim Madsen


Championater:
Hest dressur: Amanda Bundgaard - The Champ
Hest spring: Laura Dybdal - Charles
Pony dressur: Freja Schønning - Comet's Surprice

Pony spring: Nelly Hermansen - Cappricho


Brovst Hestesportscenter

Dirigent & stemmetæller: Charlotte Knudsen

Formanden beretning af Jens. Regnskabet ser fint ud og der er betalt godt af på kreditforeningslånet, og det betyder at der fremover vil være mere luft til vedligehold. 


Kim Nielsen og Rikke Juul genopstiller og er genvalgt til bestyrelsen.


Valg af revisor: Charlotte Knudsen og Pernille Kjærulf


Valg af suppleant: Charlotte Knudsen


Ingen bemærkninger